Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
Anasayfa / Ürünlerimiz / Organik Toprak Düzenleyiciler / Efsus Organik-AS / 
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Efsus Organik AS

EFSUS-ORGANİK-AS

 

                                                                                                                           İçerik

Toplam Organik Madde ( % )

45

Toplam humik asit + fulvik asit ( % )

60

Bor (b ) -ppm

1,14

pH

3 - 5

Maksimum Nem

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faydaları

 

·                    Efsus-Organik-AS, organik madde içeriği yüksek olan bir organik toprak düzenleyicidir.. Bu nedenle toprak özellikleri üzerine (organik maddenin yükseltilmesi gibi) iyileştirici etkisi vardır..

 

Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

 

·                    Organik artıkların ayrışma ürünü olan humus, toprağın fiziksel durumu üzerine iyileştirici etki yapmaktadır. Özellikle bu etki kumlu ve killi topraklarda daha net olarak görülmekle birlikte toprağın yapısı üzerine olan etkisi bütün topraklarda görülmektedir

·                    Efsus-Organik-AS, kumlu yapıya sahip topraklarda, kum tanelerini birbirine bağlayarak rüzgar erozyonuna karşı direnci artırır ve kümeleşmeyi sağlayarak toprağın tavını iyileştirir.

·                    Efsus-Organik-AS  toprağın yarayışlı su tutma kapasitesi yükselmektedir.

·                    Kumlu topraklarda suyun tutulmasına engel olacak kadar büyük olan taneler arasına yerleşerek gözenek çapının küçülmesini ve ayrıca suyu bir sünger gibi tutarak bitkiler tarafından kullanılabilmesini sağlar.

·                    Ağır killi topraklarda ise suyun depolanamayacağı kadar küçük olan taneler arasına girerek su depolanmasına yardımcı olur.

·                    Düşük su alma hızı değerlerine sahip olan Türkiye topraklarına, Efsus-Organik-AS uygulandığında, su alma hızı değerlerinde önemli artışlar olmuştur.

·                    Toprakların işleme sınırlarını genişletebileceği gibi, toprakların tarım alet ve makinelerine karşı göstermiş olduğu direnç ve toprağı işlemek için gerekli güç azalacaktır.

·                    Efsus-Organik-AS  materyali killi ve tınlı toprakların kompaksiyona dayanıklılığını arttırmaktadır.

·                    Toprağa ilave edilen organik yapı suya dayanıklı agregat miktarını artırmada etkili olmaktadır.

·                    Organik maddece fakir ağır killi topraklarda ise keseklilik ve balçıklaşmayı büyük ölçüde azaltır.

·                    Efsus-Organik-AS, gözenek büyüklüklerini düzenleyerek havalanmanın gerçekleşmesini sağlar.

·                    Organik madde katılmış topraklar daha koyu renklidir. Koyu renkli yüzey horizonları ise açık renkli olanlara göre daha fazla ısındığı için tohumların daha erken çimlenmeleri ve erken üretimin gerçekleşmesini sağlar.

 

 

Toprağın Kimyasal Özelliklerine Etkisi

 

·                    Karbondioksit gazı organik madde çürümesinin önemli ürünlerinden biridir. Bu gaz su ile birleşerek mineralleri çözme gücü saf suyunkinden çok yüksek olan karbonik asidi oluşturur.

·                    Biyo-organik katılması ile toprakların organik madde miktarı artmaktadır.

·                    Fosforlu gübrelerden kaynaklanabilecek özellikle Kadmiyum (Cd) gibi ağır metalleri bünesinde tutarak toprakların aır metallerce kilenmesini en aza indirger.

·                    Yüksek oranda kireç içeriğine sahip Leonardit formları topraklara uygulandığında kireç miktarını artırarak kireçleme etkisi yapmaktadır. Asit reaksiyon gösteren toprakların ıslahında kullanılması avantajlı olabilir.

·                    Toprakların katyon değişim kapasitelerinin %20- %70'ini kolodial humik maddeler oluşturmaktadır

·                    Humik maddeler geniş bir pH aralığında tamponlama özelliği göstermektedir.

·                    Metallerle şelat ve kompleksler oluşturarak yıkanmalarını engeller.

·                    Humik Madde kil ile birlikte organomineral yüzeyler oluşturur

 

 

Toprağın Biyolojik Özelliklerine Etkisi

 

·                    Organik madeler toprakta bulunan ve çok önemli görevler üstlenmiş olan toprak mikroorganizmalarının birçoğu için besin kaynağıdırlar. Efsus-Organik-AS organik yapıda olduğu için substrat (besin maddesi) görevi yapmaktadır.

·                    Hem makro hem de mikro flora ve fauna için enerji kaynağıdır

·                    Topraklara uygulanan Efsus-Organik-AS toprak enzim aktivitelerini artırıcı etki yapmaktadır.

·                    Bazı Leonardit formları özellikle kömürlü Leonardit toprağın mikrobiyal biyokütlesini ve toprak solunumunu olumlu yönde etkilemektedir.

·                    Topraktaki mantar, bakteri ve aktinomiset ile toprak solucanı ve diğer faunal organizmaların sayıları humus kapsamı ile doğrudan ilişkilidir

·                    Bazı patojen organizmalar da doğrudan ya da dolaylı olarak organik yapılardan etkilenir.

 

·                    Toprağa Efsus-Organik-AS ilavesi, saprofit organizmaların gelişimini destekleyerek parazit olanların gelişimini engeller. Toprakta bulunan antibiotik ya da fenolik asit gibi organik bileşikler de bitkilerin patojenlere karşı direncini artırır.

 

 

Bitki Gelişimine Etkisi

 

·                     Bünyelerindeki besin elementlerinden dolayı bitkiler için besin kaynağıdır

·                     Topraktaki organik bileşikler bitki fizyolojisine direkt etkide bulunurlar. Fenolik asitler gibi bazı bileşikler bitkiye fitotoksik etkide bulunurken, oksinler bitki gelişimini teşvik ederler.

·                     Toprakların fiziksel özelliklerini iyileştirerek bitki gelişimi için uygun bir ortam sağlarlar.

·                     bazı makro elementlerin (Na+, K+, Ca++, Mg++) ve bazı mikro elementlerin (Cu++, Mn++, Fe+++) gibi bitkilere bağlanması önemli derecede toprağın katyon değişim kapasitesinin büyük bir kısmını oluşturan toprak organik maddesine bağlıdır. Efsus-Organik-AS organik materyal olarak bu özellikleri göstermektedir.

·                     Humik maddelerin geniş pH aralığında tamponlama özelliği göstermesinin çoğu bitkinin oldukça dar pH aralığında en iyi gelişim göstermelerinden dolayı pratik önemi vardır.

·                     Yapılan çeşitli araştırmalarda uygun mineral besin maddeleri ile humik asitlerin uygulanmasının bitkilerin biyolojik kütlesi üzerinde olumlu etkilerde bulunduğu ortaya konmuştur. Bu etkinin kök gelişiminde sürgün gelişimine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Efsus-Organik-AS yüksek oranlarda humik ve fulvik asitler içermektedir.

·                     Humik maddelerin düşük molekül ağırlıklı bileşenlerinin bitkiler tarafından alınabildiği, bu bileşenlerin hücre zarı geçirgenliğini artırdığı ve hormon benzeri aktivite gösterdiği sanılmaktadır.

·                     Fulvik asit uygulamalarının kök gelişimi ve ilk kök uzantılarının sayıları üzerine etkileri olduğu bilinmektedir.

·                     Humik asitlerin varlığında P2O5 yarayışlılığının arttığı çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Çok yüksek P2O5 kapsamında bile humik asitlerin demiri bitkiye yarayışlı hale çevirici etkileri bitkileri klorozdan korumaktadır.

·                     Humik maddeler tarafından oksin  tipi reaksiyonlar olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. Ayrıca humik maddeler tohumun çimlenme kapasitesini ve bitkilerin vitamin kapsamını artırmaktadır

·                     Humik asitler ve bunların ayrışma ürünlerinin bitki membranlarının geçirgenliğini artırdığı ve böylece bitki besin maddesi alımını artırdığı rapor edilmiştir.

·                     Amonyum nitratın ayçiçeği bitkisi yapraklarına infiltrasyonuna ilişkin çalışmalarda humik asitlerin varlığının toplam azot miktarını artırdığı belirlenmiştir.

·                     Artan organik madde kapsamının bitki tarafından alınan Cd miktarını azalttığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur .

 

 

 

 

UYGULAMA DOZLARI ve KULLANIMI

 

 

BİTKİLER

UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI

MİKTAR

Meyve ağaçları

(Sert ve yumuşak) çekirdekli

Bölge iklimine bağlı olarak geç sonbahar veya erken ilkbaharda ağaçların taç izdüşümlerine açılan 15-20 cm’lik çukurlara verilerek üzeri kapatılır.

 

200-250 gr X

Ağaç Yaşı

Narenciye

Bölge iklimine bağlı olarak geç sonbahar veya erken ilkbaharda ağaçların taç izdüşümlerine açılan 15-20 cm’lik çukurlara verilerek üzeri kapatılır.

 

250-300 gr X

Ağaç Yaşı

Muz

Sonbaharda veya Erken ilkbaharda (Şubat-Mart) aylarındaki onarım sırasında gübrenin yarısı toprağa serpilerek karıştırılmalıdır.

 

350-400 X

Ağaç Yaşı

Zeytin, Ceviz, Badem, İncir

Bölge iklimine bağlı olarak geç sonbahar veya erken ilkbaharda ağaçların taç izdüşümlerine açılan 15-20 cm’lik çukurlara verilerek üzeri kapatılır.

 

200-250 gr X

Ağaç Yaşı

Bağ

Omcalar da bölgenin iklimine bağlı olarak gözler uyanmadan yaklaşık 1 ay önce sıralar arasına açılacak çizilere verilir.

 

70-80 kg/da

Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Havuç

Toprağa serilip karıştırıldıktan sonra ekim veya dikim yapılır

 

50-150 kg/da

Tarla bitkileri (Hububat, Baklagil ve Endüstri Bitkileri) Yetiştiriciliğinde

Toprağın ekime hazırlanması aşamasında toprağa serpilerek uygun bir ekipmanla toprağa karıştırılır

 

100-150 kg/da

Çalı türü bitkiler ,süs bitkileri , fide ve fidan yetiştirilmesinde, fidan dikiminde

Açılan çukur tabanına uygulanır.

Harç toprağı hazırlarken

0,5-1 kg

2-3 kg

Sera ve Tarlada yetiştiriciliği yapılan Sebzelerde

Toprak hazırlığı sırasında toprağa serpilerek uygun bir ekipmanla toprağa karıştırılır.

 

75-100 kg/da

Çim tesisi

Çim tesisinden önce toprağa kaserpilerek iyice karıştılır

 

100-150 kg/da

Bu yazı 3979 defa okundu.Bu Kategorideki Diğer Başlıklar
 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.