Best Replica Watches replica watches

 Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
HUMİK ASİTİN TOPRAĞIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR
HUMİK ASİTİN TOPRAĞIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR

Visser (1985), mikroorganizma faaliyeti üzerine humik maddelerin fizyolojik etkilerini araştırmıştır. Bir kumlu topraktan ve humusça zengin bir topraktan elde edilen humik maddeleri kültür ortamına 30 mg/l düzeyinde ilave ettiği zaman, mikroorganizma sayısının 200 kat arttığını ve humusça zengin topraklarda ise, bu oranın katlandığını görmüştür.

Mc Loughlin ve Kuster (1972), humik asitlerin hem bitki hem de mikroorganizma metabolizması üzerine olan etkilerini: humik asitlerin oksin ve antioksin gibi görev yapmalarına, humik asitlerin besin maddeleri kapsamlarına, humik asitlerin hücrelerin geçirgenliği üzerine olan etkisine, inorganik bileşiklerin besinlerin alınımını artırıcı etkilerine,  humik-fosfor gruplarının etkisine, transaminasyon, nükleik asit ve enzimler üzerine olan etkisine bağlamıştır.

Yapılan çalışmalar arasında humik asitin bitki gelişimini artırdığını gösteren çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Ancak bitki gelişimi üzerine humik asitin yaptığı etkinin hangi mekanizma ile gerçekleştiği netliğe kavuşturulamamıştır. Humik asit bitki gelişimini artırmakla birlikte kök bölgesi ve toprak mikro florasını da etkilemektedir. Bu da kök bölgesinde mikrobiyal aktivite sonucu oluşan giberellin ve oksinler yardımı ile gerçekleşmektedir. Humik asit iyon değişimine neden olarak besin elementlerini bitkinin kullanımına sunar. Bu yolla, bitki gelişimi üzerine doğrudan etki yapar. Bunların yanı sıra mikrobiyal aktiviteyi artırarak bunun sonucunda oluşan hormonlar vasıtasıyla da dolaylı etkide bulunabilmektedir (Vaughan ve Linehan, 1976),.

Vaughan vd (1974), humik asitin etkisini farklı iki biyolojik sistemde incelemişlerdir. Humik asit uygulanan ortamlarda şeker pancarı yetiştirmişler ve aldıkları sonuca göre örneklerde invertaz enzim aktivitesinin arttığını gözlemişlerdir. Ayrıca, humik asit katılan agar ortamında yetiştirilen Actinomycelates çeşitlerinin sporlarında da artış olduğunu bulmuşlardır. Araştırıcılar, elde ettikleri sonuçların humik asitin bileşimindeki aromatik bileşiklerden kaynaklandığını belirtmişlerdir.

Ferretti vd (1991), mısır fidelerinin kükürt asimilasyonu üzerine ortama verdikleri humik maddelerin etkilerini araştırmışlardır. Mısır fidelerini 0, 15, 30 ve 50 mg / lt düzeyinde humik maddelerin bulunduğu çözeltiler içersinde yetiştirmişlerdir. 14 günlük büyüme periyodu sonunda, bitkilerin 15-30 mg/lt humik madde düzeyinde protein kapsamları,    ATP-Sülfiraz (ATP-S) ve O-Asetil Serin Sülfiraz aktivitelerinin humik maddeler tarafından arttırıldığını belirlemişlerdir. 30-50 mg / lt humik madde düzeyinde yaprak klorofil kapsamı kontrole göre %70-90 oranında düştüğünü belirlemişlerdir. Araştırıcılar, düşük molekül ağırlığındaki humik maddelerin mısırın kükürt asimile etme yeteneğinde önemli bir role sahip olduğu sonucunu elde etmişlerdir.

Padem ve ark. (2000) Isparta ve yöresinde bulunan ağaç işleme sanayisinden çıkan atık organik maddelerin, örtü toprağı olarak kullanma olanağı ve bu materyale humik asit uygulamalarının mantar (A. bisporus) üretimine olan etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmada örtü toprağına % 0.3 ve % 0.6 humik asit uygulamaları üzerinde çalışmışlardır. Kontrol uygulaması için humik asit uygulaması yapılmayan ticari örtü toprağı ve atık organik madde kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre atık organik maddenin % 0 humik asit uygulamasından en yüksek verim elde edilmiştir (% 26.287). Bunu ticari örtü toprağı (%25.788) takip etmiştir.

 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.