Best Replica Watches replica watches

 Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
HUMİK ASİTİN TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR
HUMİK ASİTİN TOPRAĞIN KİMYASAL ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR

Sözüdoğru vd. (1994) yaptıkları araştırmada, iki farklı topraktan ekstrakte edilen humik asit ve hümin + mineral fraksiyonlar tarafından herbisitlerin adsorbsiyonunu araştırmışlardır. Araştırma sonucunda zayıf bazik karakterli bir herbisit olan atrazinin humik asitler tarafından adsorbsiyonunun, toprak ve hümin + mineral fraksiyonlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiş; buna karşın, atrazinin hümin + mineral fraksiyonlar tarafından da topraklara oranla daha fazla adsorbe edildiği bildirilmiştir.

Değişik tipteki topraklardan ekstrakte edilen 40 farklı humik asit örneği üzerine yapılan bir araştırmada elde edilen humik asitler karşılaştırılmış ve andisol topraklardan elde edilen humik asitlerin, yüksek karbon değerine sahipken, düşük H ve N kapsadığı, yine andisol toprakların humik asitlerinin karboksil ve karbonil grupları açısından zengin ve alkolik-OH grupları açısından fakir olduğu belirlenmiştir. Entisol toprakların humik asitleri düşük karboksil ve karbonil grubuna sahiptir. Yine aguatik humik asitlerin H ve N değerlerinin de karasal humik asitlerden fazla olduğu yapılan bu çalışmada tespit edilmiştir (Yonebayashi and Hattori, 1988).

Yine yapılan bir çalışmayla 6 farklı yöreden 0-20 cm derinlikten alınan peat ve peat benzeri materyallerin bazı fizikokimyasal ve kimyasal özellikleri ile humik ve fulvik asit kapsamları araştırılmış, incelenen peat topraklarının humik asit fraksiyonunda C % 52.89-64.10, toplam N % 2.64-9.96, C/N oranı 11.27-17.56 arasında değişmiştir. Humik asitlerde toplam asitlik 11.52-7.01, COOH grubu 3.48-5.46, fenolik-OH 1.50-7.23 meq g-1 arasında belirlenirken, E4:E6 oranları 4-4.8 saptanmıştır (Usta vd., 1996).

Atık çamur ve atık çamur-evsel atık kompostundan elde edilen humik asitler üzerine yapılan bir çalışmada bu humik asitlerin peat, leonardit ve ticari humik asitlere göre hem elementel bileşim, hem de fonksiyonel grup kapsamı açısından farklılıklar gösterdiği ortaya konmuş, evsel atıklardan ekstrakte edilen humik asitlerin peat ve leonarditten ekstrakte edilen humik asitlere göre daha fazla C kapsadığı ve daha çok alifatik yapı gösterdiği, ayrıca daha az oksijen grup kapsamına sahip olup, daha heterojen olduğu tespit edilmiştir (Ayuso et al. 1996).

Humik asitler hidrofilik özellik göstermeleri sebebiyle iyi bir su tutucudurlar. Yapılarında yer alan karboksil ve hidroksil gruplarında olan polar radikaller, hidrofilik özelliklere sahiptir. Yapılarındaki bir hidroksil grubu üç su molekülüyle, bir karboksil grubu da beş su molekülüyle birleşme özelliğindedir (Puustjarvi, 1968).

Humik asitler köpürme yeteneğine sahiptirler. Yüzey gerilimi de yüksektir. Sodyum, potasyum gibi alkali elementlerle yaptığı bileşik suda çözünür, kalsiyum, baryum gibi toprak alkali elementlerle yaptığı bileşikler ise güç çözünürler. İz elementlerle ise şelat oluştururlar. Bu özellikleri sebebiyle tarımda yaygın kullanım alanı bulmuştur. Tarımda tohumların pelletlenmesinde kullanılmakta, gübrelere ilave edilmektedir (Kunç, 1998).

Bu maddeler aynı zamanda çok iyi şelat yapıcı maddeler olmaları ve çok geniş yüzey alanlarına sahip olma özelliklerinden dolayı tarım dışında da örneğin endüstride korozyon kirliliğini önleyici ve dispers edici madde olarak kullanılmakta, çevre kirliliğini önlemede; atık su arıtmada ve pestisit adsorbsiyonunda, tıpta ise anti mikrobiyal ve anti tümör maddesi olarak, ayrıca yanık tedavisi ve kanın pıhtılaştırılmasında birçok kullanım alanlarına da sahiptirler (Usta vd., 1996).
 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.