Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
HUMİK ASİT VE ÖNEMİ
HUMİK ASİT VE ÖNEMİ

Humik asit, ayrışmış organik maddede, peat, kömür yatakları ve toprakta bulunan, özellikle demir gibi metal katyonlarla kleyt oluşturma özelliğinde olan polimerik fenolik bileşikler içeren kompleks makro organik moleküllerdir (Nicolas ve Melanis, 1968 ).

            Humik asit halen tam olarak tanımlanmış bir kimyasal bileşik değildir ve kimyasal yapı olarak birbirine benzeyen bileşiklerin karışımıdır. Humik asitlerin tek bir yapısal formül ile gösterilmeleri oldukça güçtür. Bununla birlikte, humik asitin yüksek miktarda karboksil, hidroksil, metoksil ve karbonil grupları halinde oksijen içerdiği saptanmıştır.

Günümüzde bilim adamları humus kavramını sadece humik maddeler için kullanmaktadırlar. Humik maddeler ileri derecede değişime uğramış olan ve doku strüktürü belirlenemeyen maddelerdir. Genellikle 3 fraksiyon halinde gruplandırılabilir:

- Alkali çözücüde ekstrakte edildikten sonra kuvvetli asitlerle (HCl) çöktürülebilen humik asit,

- Alkalin ekstraktın asitleştirilmesi durumunda çözelti içerisinde bulunan fulvik asit,        

- Derişik asit ve bazlar tarafından humik maddelerden ekstrakte edilemeyen humin fraksiyonudur.

Humik asitler, bitkilerin gelişiminde doğrudan ve dolaylı olarak önemli rol oynarlar.

Dolaylı etkiler, suyun tutulması, drenaj, havalanmanın iyileştirilmesi ve metalik iyonlar ile kleytli bileşikler ya da metalik-hidroksitler oluşturarak suda çözünebilir formları meydana getirerek, bu elementlerin birçoğunun çözünürlüğünü de kontrol eder.

Bitkilere doğrudan etkisi, kök gelişimi ve bitkilerin absorbe ettiği besin elementleri metabolizmalarını etkilemesi ile meydana gelmektedir.

Çoğu topraklarda humik maddelerin içeriği yaklaşık olarak %50 humin, %40 humik asit ve %10 fulvik asit şeklinde bir dağılım gösterdiği tahmin edilmektedir (Chiou,1989)

Humik maddelerin yapılan element analizi sonucunda bünyesinde en fazla bulunan elementlerin C, H, O, N ve S olduğu saptanmıştır. Humik asitlerin bileşiminde bu elementlerin bulunma oranları; karbon (C) %53.8–58.7, oksijen (O) %32.7-38.3, hidrojen (H) %3.2-6.2, azot (N) %0.8-5.5 ve kükürt (S) ise %0.1-1.5 düzeyleri arasında değişmektedir (Schnitzer 1978).

Humik asitin bünyesindeki fonksiyonel grupların dağılımı ise CO2H: 3.6, fenolik OH: 3.9, alkolik OH: 2.6, C=O: 2.9, OCH3: 0.6 meq/g’dır (Schnitzer 1978). 

Humik asidin;

  • Toprak tuzluluğunun düşürülmesinde
  • Toprak renginin düzeltilmesinde
  • Metaller ile kleyt bağı oluşturulmasında, bu sayede bitki için yararlı besin elementlerinin alımının kolaylaşmasında
  • Ağır metallerin toksik etkisinin azaltılmasında
  • Bitki kök hastalık ve zararlılarına karşı etkili olmada
  • Suyun toprak içinde düzenli bir şekilde dağılması ve tutulmasında
  • Meyve renk ve şekerine olumlu etki yapmasındaki
önemi araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.
 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.