Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
HUMİK ASİTİN VERİM VE ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR
HUMİK ASİTİN VERİM VE ÜRÜN KALİTESİNE ETKİLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BAZI ÇALIŞMALAR

Vang vd (1991), organik ve kimyasal gübrelerle birlikte 35 lt /ha hümik asit ilave ettiği karışımda üzüm bitkisi yetiştirmişlerdir. Kontrol parsellerine de sadece azotlu, fosforlu, potasyumlu gübre vermişlerdir. Deneme sonucunda hümik asit ile destekli organik gübrelerde daha yüksek üzüm verimi ve meyvenin şeker içeriğinin de kontrolden çok yüksek değerlere ulaştığını belirlemişlerdir.

Demir vd., (1997) tarafından yapılan bir araştırmada, üç farklı tuzluluk seviyesinde (0, 28 ve 56 mmol NaCl / kg toprak) yetiştirilen hıyar bitkisinin besin maddesi alımı ve verimi üzerine 0, 1.0, 2.0 g / kg toprak dozlarındaki hümik asitin etkisi bir sera denemesiyle araştırılmıştır. Araştırma sonunda hümik asit uygulamalarının NaCl’un toksik etkisini azalttığını, bunun da daha fazla meyve verimine neden olduğu belirtilmiştir.

Bishop (1999), humik asidin amonyak veya nitrat formunda üre olarak uygulanan azot değişim oranına etki yaptığını, bununla birlikte humik asidin azot ile birleştirildiğinde azotun bitki için daha verimli olduğunu belirlemiştir

Altan (2001), bu çalışmayı 1999 yılında, yetiştirme ortamına farklı üretim evrelerinde hümik asit uygulamalarının kültür mantarı (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğindeki ürün miktarı ve kalitesine etkilerini saptamak amacıyla yapmıştır. Denemede kompost aşılama, örtü toprağı serim, 1. Flaş öncesi, 1. Flaş sonrası ve 2. Flaş sonrası olmak üzere 5 farklı zaman incelemiştir. Komposta 0, 2 ve 4 lt/ton, örtü toprağına 0, 2 ve 4 lt/ton hümik asit ve 1. Flaş öncesi, 1. Flaş sonrası ve 2. Flaş sonrası aşamalarında da m2 ye 20 ml hümik asit uygulamaları yapmıştır.

Üzerinde durulan kriterlere göre araştırma sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetlemiştir:

Verim; komposta yapılan hümik asit uygulamaları sonucunda artmıştır. Örtü toprağına yapılan hümik asit uygulamalarının ise verim üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirlemiştir. Hasat döneminde yapılan hümik asit uygulamaları verimi arttırmamış, flaş sonraları yapılan uygulamalar ise verimi düşürmüştür.

Komposta, örtü toprağına ve hasat döneminde yapılan hümik asit uygulamaları ortalama meyve ağırlığına, karpofor ve sap ağırlığına olumlu etki yapmıştır. Komposta yapılan uygulamaların sap uzunluğuna olumlu etkisi olmasına rağmen örtü toprağına yapılan düşük dozdaki uygulamalar (2 lt/ton dozunda) olumlu, yüksek dozda ise olumsuz etki yapmaktadır. Hasat döneminde, flaş sonraları yapılan uygulamalar da sap uzunluğunu olumlu etkilemiştir.

Karpofor çapı ve sap çapı, komposta ve örtü toprağına yapılan hümik asit uygulamalarında olumlu yönde etkilenirken hasat döneminde yapılan uygulamalarda etkilenmemiştir.

Kuru madde, komposta ve örtü toprağına yapılan düşük dozdaki uygulamalardan (2 lt/ton dozunda) olumlu, yüksek dozda ise olumsuz etkilenmiştir. Hasat döneminde yapılan uygulamalar ise kuru madde içeriğine etki etmemiştir.
Komposta ve örtü toprağına yapılan hümik asit uygulamaları ham protein içeriğini olumlu yönde etkilerken; hasat döneminde yapılan uygulamalar olumsuz etki yapmıştır. 

 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.